BERIT SAHLSTRÖM         BILDVÄVARE       WEAVING ARTIST

Bildvävskola